a geumetria - la géométrie - geometry


u triangulu
le triangle

a lusanga
le losange - rhombus

u retangulu
le rectangle

u carrau
le carré - square

u pentagunu
le pentagone

l'esagunu
l'hexagone

l'uvale, l'elissi
l'ovale, l'ellipse

u circulu, u çerciu
le cercle - circle

a piramida
la pyramide

u conu
le cône - cone

u cilindru
le cylindre - cylinder

a sfera, (a bula)
la sphère, (la boule) - sphere

u cübu
le cube